Хотел

година: 2016
површина: 460м2
локација: Скопје
фотографија: Андријана Тилиќ, Гоце Ефтимов