Меридијани- Струшки Вечери на Поезија/ Meridians- Struga Poetry Evenings

година: 2016
површина: 220м2
локацина: Струга